Prioritou jara je tréninkové hřiště.

Loňským osetím se odstartovalo zprovoznění trávníku 2. Původní škvárové hřiště se během podzimu 2016 proměnilo ve druhou travnatou plochu. V současné době se čeká na jarní počasí, se kterým přijde mnoho úkolů. Aby plocha mohla sloužit fotbalu, je potřeba postavit branky, samozřejmostí jsou záchytné sítě za nimi, pro hráče střídačky a podél obslužné cesty zábradlí s výplněmi. Rekultivace travníku spojená s dosetím přijde nařadu jako první. První klubová brigáda letošního roku bude věnována hlavně tomuto prostoru. Termín je stanoven na pondělí 27.března.

V tomto týdnu byl splněn první důležitý úkol. Plocha byla zaměřena a hřiště dostalo tvar. Geodetické práce zajistila paní Dana Bláhová, za které ji výkonný výbor klubu srdečně děkuje.... Po odstranění topolů o srovnání nerovností podél plotu oddělující areál od kynologického cvičiště vloni na podzim byl prostor pro fotbal především do stran zvětšen o několik metrů. Vykolíkováním se vytyčila hrací plocha o prvotních rozměrech 94x54m, které se pravděpodobně budou měnit. Dle situace níže je patrné, že kolem plochy jsou dostatečné rezervy nutné pro kolaudaci hřiště na krajské podmínky.

Během dubna je v plánu vztyčení sloupů nesoucí ochrané sítě ve vzdálenosti 5 metrů za brankovou čarou. Střídačky již dnes mají rezervaci a to na protější straně, než bylo jejich původní umístění. Mezi autovou čaru a cestou k hospodě budou instalovány střídačky z ocelové konstrukce opatřené modrovu barvou nyní stojící u trávníku 1. Hlavní hřiště budou lemovat nové přístřešky pro střídající hráče, které se dnes vyrábí z bezúdržbových hliníkových profilů.

Termín zprovoznění trávníku 2 je stanoven začátek května, 8.5. se totiž na něm odehraje 41.ročník žákovského turnaje Memoriál Václava Oplta, který poprvé v historii vzhledem právě k nové travnaté ploše může přivítat rekordní počet účastnických týmů. Účast potvrdilo 8 žákovských mužstev. Pro úspěšné z organizování turnaje ovšem musí být veškeré práce pochopitelně hotové. Všichni co jsme si tento náročný cíl stanovili pevně věříme, že jej splníme....

Za výkonný výbor klubu

Roman Vaněk