SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO TRÁVNÍKU

Součástí letošního žákovského turnaje bylo oficiální otevření tréninkového hřiště. Hlavně proto, že jsme si ho zrealizoval svépomocí, téměř vlastními rukami, u příležitosti této akce jsem srdečně poděkoval za přítomnosti vzácných hostí všem, co přiložili ruku k dílu. Slavnostního výkopu na novém pažitu byl poctěn starosta města Radima Šimáně, kterému přihlížel kromě pana Františka Oplta také místostarosta města Václav Grünwald, vedoucí technické čety města Václav Janda, předseda okresního fotbalového svazu Martin Vlk.

Přeměna původního škvárového hřiště na současný trávník začala na podzim 2015. Členská základna našeho klubu je široká a tak lidí na hrabání, setí, válcování bylo dostatek. Ovšem bez těžké techniky by se dílo nezdařilo. Dovoz hlíny a terénní úpravy zajišťoval náš silný partner v budování fotbalového areálu, a to Městský úřad Bakov nad Jizerou, za což mu děkujeme.

Poslední měsíce před turnajem jsme měli všichni napilno. K fotbalovým utkáním chybělo zabudovat střídačky, vztyčit sloupy pro záchytné sítě, dosít... Vše se stihlo a květnový turnaj mohl kvalitu mladého trávníku prověřit. Ještě jednou, všem děkuji při realizaci našeho společného cíle...

Roman Vaněk