Výroční členská schůze

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na každoroční výroční schůzi SK Bakov nad Jizerou – oddíl kopané, která se koná dne 15. 01. 2011 od 14 h v restauraci Na Stadioně v Bakově n.J. 

Program:   

1.      Uvítání přítomných

2.      Slovo prezidenta klubu

3.      Zpráva o činnosti jednotlivých mužstev

4.      Zpráva o hospodaření klubu za rok 2010     

5.      Plán činnosti na rok 2011

6.      Občerstvení

7.      Diskuse přítomných

8.      Závěr

Srdečně zveme všechny členy a příznivce klubu a těšíme se na Vaši účast.

Výbor oddílu kopané                                                                                             

SK Bakov nad Jizerou