Výroční členská schůze

 V sobotu 15.ledna 2011 proběhla v hospůdce Na Stadioně za účasti 52 členů tradiční výroční schůze fotbalového oddílu SK Bakov nad Jizerou. Všem členům za jejich přítomnost na výroční schůzi děkujeme. 

Po krátkém oficiálním zahájení výroční schůze a přivítání, následovala řeč prezidenta SK Lukáše Bláhy, který ve svém příspěvku shrnul uplynulý kalendářní rok po sportovní, organizační a finanční stránce, poděkoval všem přítomným a sponzorům za jejich podporu v uplynulém roce ve prospěch bakovské kopané a nastínil cíle v letošním roce. 

Dále následovaly zprávy trenérů o činnosti jednotlivých družstev a vyhlášení nejlepších hráčů každé  kategorie mládeže.

U družstva minikopané se jím stali Jan Resl, Jan Říha a Franko Marcinko, u družstva žáků byl zvolen Stanislav Nedvěd, v dorostenecké kategorii zvítězil Jaroslav Žďánský. 

Po krátké pauze, věnované občerstvení, došlo k diskuzi přítomných.

V závěru výroční schůze popřáli členové výboru všem přítomným a bakovské kopané v nastávajícím roce mnoho sportovních  úspěchů .

SK Bakov nad Jizerou děkuje starostce města paní Mgr. Janě Štěpánové a místostarostovi města panu Václavu Grünwaldovi za jejich účast, zprávy a příspěvky do diskuze výroční schůze oddílu kopané, poděkování také patří  firmám Jopa Nový Bor a Galaxie Bakov nad Jizerou  za sponzorování celé akce.

Lukáš Bláha