Z TRÁVNÍKU SE pomalu STÁVÁ FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ

Postupně se trávník proměňuje v hrací plochu. Po jarní brigádě přišla další fáze jeho přetváření. Plocha dostala ve čtvrtek to nejdůležitější, co fotbalové hřiště dělá hrací plochou, fotbalové branky. Betonáž patek hliníkového zařízení se provádělo společně s kotvením sloupů později nesoucí záchytné sítě.

Výkonný výbor klubu moc děkuje technické četě městského úřadu jak za materiální, tak i fyzickou výpomoc. Chlapi z čety naopak ocenili, že dostali příležitost si na novém trávníku „zakopat“.

Roman Vaněk

 

Současnou spolupráci mezi klubem a městským úřadem komentoval starosta města pan Radim Šimáně:  „Jménem svým a jménem města Bakov nad Jizerou děkuji SK Bakov n.J., jeho vedení a všem členům/nečlenům, kteří přiložili a přikládají ruku k dílu za příkladnou spolupráci při zvelebování krásného sportovního – fotbalového areálu. Tento způsob vzájemné spolupráce má svůj význam, svoji přidanou hodnotu, svůj smysl a proto je vůle města ji podporovat. Sportu zdar a fotbalu zvláště – hodně sportovních úspěchů!“